+47 909 90 808

Aktuelt

 

 

MIT REAP South West Norway, hvor Kjell O. Johannessen er prosjektleder, har hatt sin første konferanse/work shop hvor alle involverte fra de fire byene var samlet i Stavanger 24. og 25. august....
29.mai til 3.juni var andre samlingen med de åtte deltagerbyene Beijing, Tokyo, Bangkok, Ashdod, Al Madinah, Santiago, Wales og South West Norway samlet på MIT i Boston. Totalt over 80 personer var samlet til lange arbeidskrevende dager på MIT....
REAP programmet drives av MIT universitetet i Boston. Det er tredje gang MIT programmet kjøres. REAP står for Regional Entrepreneurship Accelleration Program. Programmets hovedhensikt er å øke antall nye bedrifter i de deltagende byene ved hjelp av den metodikken MIT...
Kjell O. Johannessen ble i går tildelt Kongens fortjenestemedalje gjennom sitt mangeårige samfunnsengasjement på Sørlandet. Kjell O. Johannessen kom til Sørlandet i 1973, og startet sitt første selskap Ventilasjonsteknikk Sør. Gjennom et langt liv har han lagt ned et stort...